МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА У СІМ’Ї

Виховання дитини – вели­ке щастя і важка копітка праця. Сім’я – це мала група суспільства, його частина, чле­ни якої пов’язані родинними зв’язками, спільним веденням господарства і взаємною мо­ральною відповідальністю. У сім’ї від покоління до покоління передаються звички, навички поведінки, стиль життя. Дуже важливо, щоб члени сім’ї на­давали одне одному допомогу, щоб у сім’ї відчувався дух лю­бові, всі чуйно, турботливо ста­вилися одне до одного. Адже уроки доброти, любові не­можливо почерпнути з книжок. Діти починають сприймати на­вколишній світ від народження і розібратися у цьому світі без допомоги старших їм важко. Моральні якості виробляють­ся у дитини передусім під час її взаємодії з найближчими їй людьми. Пам’ятаймо, що саме родина формує характер і сві­тогляд дитини, формує май­бутнє нашої держави. Якою буде українська родина - та­кою буде й Україна.

Моральне виховання – це основа виховання особистос­ті. У дошкільному віці закла­даються основи характеру, а також засвоюються моральні норми поведінки. У цей період спостерігається стрімкий пси­хічний та фізичний розвиток дитини, формування якостей, які роблять її людиною. Перші приклади моралі дитини засво­ює у сім’ї, опановуючи за при­кладом батьків норми поряд­ності, доброти, працьовитості. Дитина переконується у зна­чущості своєї праці для членів сім’ї. У дошкільному віці мо­ральні почуття і знання більш тісно пов’язуються з почуттям обов’язку. Дитина у старшому дошкільному віці здатна усві­домлювати моральну сутність своєї поведінки, їй соромно, коли принижують її гідність. У центрі батьківської уваги ма­ють бути не тільки вчинки дити­ни, а й їх мотиви. Варто постій­но пояснювати своїй дитині, чому саме так треба чинити, а не інакше, допомагати їй по­бачити причинність різних дій та наслідків. Дитячу діяльність слід спрямовувати на добро­чинність, турботу про інших.

Ось кілька порад батькам, керуючись якими ви досягнете успіху у вихованні своїх дітей:

- не думайте, що дитина ще дуже мала, виховання почина­ється з колиски;

- помилку виправляйте не гнівом та криками, а пояснен­нями та прикладами;

- думки та ідеї прищеплю­ються переконаннями;

- сімейні чвари дуже турбу­ють та нервують дитину;

- не робіть вигляду, що не помічаєте її пустощів;

- зайва суворість так само шкодить, як і надмірна добро­зичливість;

- діти надають більшого значення вашим вчинкам, аніж словам;

- в присутності дітей ніколи не критикуйте інших;

- ніколи не принижуйте ди­тину;

- якщо дали слово, то має­те його дотриматися;

- будьте другом своїй ди­тині, дайте їй зрозуміти, що цінуєте її;

- у жодному разі не обма­нюйте дітей, бо дитина, зрозу­мівши, що ви їй кажете неправ­ду, сприйматиме це як норму і часто робитиме те саме;

- враховуйте, коли можна вимагати виконання обов’яз­кового розпорядження, щоб не викликати труднощів, кон­фліктів;

- привчайте дитину склада­ти іграшки, одягатись, викорис­товуючи ігрові прийоми.

Царенко Т.В., вихователь ДНЗ №18

Кiлькiсть переглядiв: 300

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.